Ekhagen, övrigt

Göstas Jönköpingsbilder

Ekhagen, övrigt

 

Östra delen vid slutet av 1950-talet

 

 

Byggnationen har kommit igång på östra delen av Ekhagen.

 

Längst bort mot Vättern syns Elmiafältet och den som är skarpsynt kan se Rosenlundshallen bakom några träd.

 

 

 

 

 

 

Foto: Frans Johansson

Utsikt från slalombacken 1967

 

Jära Gård ligger i träddungen mitt på fältet.

Ladugården på Ekhagens Gård ses till höger om TV-masten

 

 

2010

har byggnaderna på Jära Gård rivits och ett nytt bostadsområde har tillkommit

Utsikt från slalombacken 2010

Utsikt från Nässjövägen i höjd med slalombacken,

1960-talet

 

 

2014

Utsikt från Nässjövägen 2014

TV-masten,

1960-talet

 

 

 

 

2014

Södra delen av Ekhagen
Östra delen av Ekhagen
Utsikt från slalombacken 1967
Utsikt från Nässjövägen, 1960-talet
TV-masten på Ekhagen, 1960-talet

Kungsängsskolan 2010

Kungsängsskolan 2010
Kungsängsskolan 2010
Kungsängsskolan 2010
Kungsängsskolan  2010

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved