Ekhagen, väster om nässjövägen

Göstas Jönköpingsbilder

Ekhagen, väster om Nässjövägen

Ekhagens banvaktstuga och Ekhagens Gård

1950-talet

Längst tilll höger skymtar den vita mangårdsbyggnaden som fortfarande finns kvar med adress Örtavägen 18

 

Foto: Frans Johansson

 

 

Mangårdsbyggnaden 2014

Ekhagens mangårdsbyggnad 2014

 

 

1960-talet

 

 

Banvaktstugan har rivits och strax bakom har motorvägen anlagts.

 

Byggnationen på Ekhagsringen pågår.

 

TV-masten har uppförts

 

 

 

 

 

 

 

På denna bild är byggnaderna på Ekhagsringen klara

 

 

 

Utsikt från Västra Ekhagen 1950-talet

 

 

 

Framför höghuset syns "Svarte broa" över järnvägen.

 

I höjd med träddungarna går numera motorvägen

 

 

 

 

Foto: Frans Johansson

Ekhagens banvaktstuga
Ekhagens Gård 1960-talet
Ekhagens Gård 1960-talet
Utsikt från  Ekhagen 1950-talet

Västra Ekhagen, 1960-talet

Dessa två bilder är tagna från en plats något längre söderut än ovanstående bild från 1950-talet

 

2014

Utsikt från Ekhagen 2014
Utsikt från Ekhagen 2014
Utsikt från Ekhagen, 1960-talet
Utsikt från Ekhagen, 1960-talet

Infarten till Västra Ekhagen från Nässjövägen,

1960-talet

 

 

2014

Infarten till Västra Ekhagen 2014

Henriksbo,

1960-talet

 

 

2014

Henriksbo, 2014
Infarten från Nässjövägen, 1960-talet
Henriksbo, 1960-talet

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved