Aspholmen

Göstas Jönköpingsbilder

Aspholmen 2005

 

 

 

 

 

Jönköpings första utvärdshus öppnades 1782 i dessa två intilliggande hus på Aspholmen.

 

Det gula huset vilar på en källarvåning vars ålder och tidigare funktion är omstridd. Källarvåningen innehåller tre valv och är beklädd med

sandstensblock med stenhuggarmarken som liknar dem på hovrättshuset. Det mest troliga är att stenen kommer från en riven mur som omgav hovrättshuset.

 

 

1908 2014

Aspholmen 1908
Aspholmen 2014
Aspholmen från Västra Holmgatan 2005

Aspholmen från Västra Holmgatan

Aspholmen från norr 2005
Aspholmen från söder 2005

Aspholmen från söder

Aspholmen från norr 2005

Aspholmen från norr

Den stig som ses nederst i bilden motsvarar troligen den väg som i äldre tider gick från Västra holmen ned till Munksjöns strand.

Aspholmen från norr

Lägg märke till grinden nere till vänster, som numera

finns till höger framför det röda huset.

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved