Knektaparken och Rocksjön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa två bilder visar Rocksjöns badplats en vinterdag i slutet av

1950-talet

 

Foto: Frans Johansson

Göstas Jönköpingsbilder

Rocksjön slutet av 1950-talet

 

 

 

 

DC3:a under inflygning till gamla flygfältet norrifrån över Rocksjön.

 

Byggnaderna på bilden tillhörde Tambo som låg ungefär där kanotstadion numera ligger

 

Ytterligare bilder från Tambo finns under Jönköping förr

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frans Johansson

 

 

 

Till höger på denna bild synsTambo från sjösidan.

 

Byggnaden längst till vänster är stationsbyggnaden för Jönköping-Gripenbergs Järnväg. Stationsbyggnaden låg i Vintergatans förlängning där Erik Dahlbergsgymnasiet nu finns.

/se vidare JGJ:s hemsida/

 

 

 

Det är jag, Gösta Johansson, som springer på isen

 

 

 

 

Foto: Frans Johansson

Rocksjön, slutet av 1950-talet
Rocksjön, slutet av 1950-talet
Rocksjöbadet, slutet av 1950-talet
Rocksjöbadet, slutet av 1950-talet

Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön, 1950-talet.

 

Det är min syster och jag på bilden. På bilden syns även Jönköpings första ljussignal, som reglerade biltrafiken genom "Valvet".

 

Foto: Frans Johansson

 

 

2014

Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön. 2014

Kanalen åt Rocksjöhållet

 

Foto: Frans Johansson

 

 

 

 

 

2014

Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön 2014

Rocksjöbadet från väster

1979

2016

Rocksjöbadet 2016
Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön. 1950-talet
Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön. 1950-talet

ROCKSJÖBADET

Rocksjöbadet 1979

 

 

 

Badplatsens omklädningsrum

och dusch 2005

 

Rocksjöbadet 2005

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved