Mellan Kålgårdsgatan och Odengatan

Göstas Jönköpingsbilder

Kålgårdsområdet mellan Kålgårdsgatan och Odengatan

 

 

 

Kålgårdsgatan österut från Gelbgjutargatan 1985

 

 

2014

Kålgårdsgatan mot öster 2014
Kålgårdsgatan mot öster 1985

 

 

Gelbgjutargatan 17, "Målargården", 1985

 

 

 

2014

Målargården 2014
Målargården 1985

 

Målargården 1985

I den vänstra uthuslängan hade målerifirman

Nilsson & Son sin verkstad under mer än 50 år

 

2014

Målargården från norr 2014
Målargården från norr 1985
Målargården från norr 1985

 

 

 

Gården Fridhem vid korsningen Gelbgjutargatan/Odengatan

1975

 

 

Storckenfeldska Flickskolan hade sina lokaler här under åren 1857-1909

Fridhem 1975

 

 

 

Korsningen

Östra Holmgatan/Odengatan 1981

 

 

2014

Östra Holmgatan/Odengatan 2014
Östra Holmgatan/Odengatan 1981

 

 

 

 

Petersons Plåtslageri

vid korsningen Boktryckargatan/Odengatan 1985

 

2014

Boktryckargatan från Odengatan 2014
Boktryckargatan söderut från Odengatan 1985
Innergården från norr 1985
Petersons Plåtslageri utmed Boktryckargatans östra sida 1985
Grindsmide 1985
Boktryckargatan från Nydalsgatan 2014
Boktryckargatan norrut 1985

 

Gården Nydala vid korsningen

Västra Holmgatan/Odengatan 1985

 

2014 finns huset på Gelbgjutargatan 15

Gelbgjutargatan 15, 2014
Gatuporten 2014
Nydala 1985
Gatuporten 1985

 

 

Boktryckargatan norrut från

Nydalsgatan

(tidigare Kålgårdsgatan)

1985

 

2014

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved

Postterminalen från Odengatan

Postterminalen från Kålgårdsgatan