Södra Munksjöområdet (Skeppsbrokajen) 2014

Göstas Jönköpingsbilder

Södra Munksjömrådet (Skeppsbrokajen)

 

 

 

 

 

Karta över området 2014

Skeppsbrokajen 2014
Skeppsbrokajen 2014
Skeppsbrokajen 2014
Skeppsbrokajen 2014

Ovanstående bilder visar området från Munksjöns sydvästra strand 2014

 

 

 

 

Munksjöpromenaden 2014

Munksjöpromenaden 2014
Munksjöpromenaden 2014

 

 

 

 

 

 

Kämpevägen

från Kämperondellen

2014

Kämpevägen 2014

 

 

 

 

 

 

Södra sidan av Kämpevägen

västerut från Syrgasvägen

2014

Kämpevägen 2014

 

 

 

 

 

 

Södra sidan av Kämpevägen

västerut frånTallahovsgatan

2014

 

 

 

 

 

 

Södra sidan av Kämpevägen västerut från Skeppsbrogatan 2014

Kämpevägen 2014
Kämpevägen 2014

 

 

 

 

 

Norra sidan av Kämpevägen

österut från Tallahovsgatan

2014

 

 

 

 

 

Norra sidan av Kämpevägen västerut från Skeppsbrogatan 2014

 

 

 

 

 

 

Kämpevägen 32

2014

 

 

 

 

 

Kämpevägen från rondellen

vid Jordbrovägen

2014

 

 

 

 

 

Syrgasvägen från Kämpevägen

2014

 

 

 

 

 

Tallahovsgatan från Kämpevägen

2014

 

 

 

 

 

Skeppsbrogatan från Kämpevägen

2014

 

 

 

 

 

Jordbrovägen 14

2014

 

 

 

 

 

Järnvägen österut 2014

 

 

På andra sidan bron med Herkulesvägen syns bangården på gamla flygfältet

 

 

Kämpevägen 2014
Kämpevägen 2014
Kämpevägen 32
Kämpevägen 2014
Syrgasvägen 2014
Tallahovsgatan 2014
Skeppsbrogatan 2014
Jordbrovägen 14
Järnvägen österut

 

 

 

 

 

Järnvägen västerut 2014

 

 

Stickspåret till höger är det

industrispår som tidigare gick till

Munksjö Pappersbruk

 

 

 

 

 

 

Industrispåret 2014

 

 

Industrispåret gick över Kämpevägen väster om Tallhovsgatan

Järnvägen västerut
Industrispåret 2014

F.d. Skånska Cementgjuteriets anläggning vid korsningen Kämpevägen/Jordbrovägen 2007

2014 bedriver Woody Bygghandel verksamhet där

 

 

 

 

 

 

Från Kämpevägen

Kämpevägen 36

 

 

 

 

 

 

 

Från Jordbrovägen

 

 

 

 

 

Lager av cementrör

 

 

 

 

 

Från norr

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrispåret som gick

norr om anläggningen

Jordbrovägen
Cementrör
Från norr
Industrispåret 2007

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved