Munksjö Pappersbruk 2007

Göstas Jönköpingsbilder

Munksjö Pappersbruk 2007 (blivande Munksjöstaden)

Munksjö Pappersbruk från sjösidan 2007
Munksjö Pappersbruk från sjösidan 2007
Munksjö Pappersbruk från sjösidan 2007

Ovanstående bilder visar Munksjö Pappersbruk från sjösidan 2007

(Se även under videos/2011)

Järnvägsspåret över Tabergsån

Den skarpögde ser grinden där spåret gick in i pappersbrukets södra del

2018

Gångbron över Tabergsån 2018

 

 

 

Pappersbruket från söder

 

 

På bilden syns bl.a. den röda lagerbyggnad som låg längst till

söder i fabriksområdet

 

 

 

 

Pappersbruket från söder

 

 

I den stora tegelbyggnaden inrymdes påsfabriken

Järnvägen över Tabergsån 2007
Munksjö Pappersbruk från söder 2007
Munksjö Pappersbruk från söder 2007

 

 

 

 

 

Påsfabriken från väster

Påsfabriken från väster 2007

 

 

 

 

Bensinmacken söder om infarten till fabriksområdet

 

 

 

De röda byggnaderna

söder om bensinmacken

 

Bensinmacken från norr 2007
Bensinmacken från söder 2007
Byggnaderna söder om macken 2007

 

 

 

Fabriksområdet söderut

från de röda byggnaderna

 

På bilden syns bl. a. oljecisternerna som fanns utmed Barnarpsgatan i fabriksområdets södra del

Oljecisternerna 2007

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved