Munksjöstaden 2011

Göstas Jönköpingsbilder

Munksjöstaden 2011

 

Den 2 april 2011 var jag inne på området och tog nedanstående bilder

 

 

 

 

 

Bilden visar områdets södra stängsel och den grind som fanns vid järnvägsinfarten. 2011 hade dock rälsen tagit upp. På bilden syns även resterna av någon slags byggnad som stått vid grinden.

 

 

 

 

 

 

Den röda lagerbyggnaden

från söder.

 

På bilden syns även groparna efter den upptagna järnvägsslipersen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydöstra hörnet av påsfabriken

Fabriksområdets södra gräns
Den röda lagerbyggnaden  från söder 2011
Sydöstra hörnet av påsfabriken 2011

 

 

 

 

 

 

 

Påsfabriken från sydost samt en av de svarta lagerbyggnader som låg mellan järnvägen och Munksjön

 

 

 

 

 

 

Byggnader mellan järnvägen och Munksjön

 

 

 

 

 

 

Byggnader väster om järnvägen.

Bensinmacken skymtar längst till vänster.

 

 

Den högra byggnaden finns forfarande

kvar

 

 

 

 

 

 

Oljecisterna utmed Barnarpsgatan. Den vänstra cisternen håller på att monteras ner.

 

 

 

 

 

 

 

Denna byggnad, mellan den tidigare järnvägen och Munksjön, finns fortfarande kvar.

 

Säckfabriken hade sina lokaler i den södra (närmaste) delen av byggnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säckfabriken utmed Munksjökajen

Påsfabriken från sydost 2011
Byggnader öster om järnvägen 2011
Byggnader väster om järnvägen 2011
Oljecisternerna 2011
Säckfabriken från söder 2011
Säckfabriken utmed Munksjökajen 2011

 

 

 

 

Denna bild är tagen från norr utmed säckfabrikens byggnad. Mellan denna byggnad och byggnaderna till höger fanns tidigare fabrikens bangård där lastning och lossning av järnvägsvagnar kunde ske.

 

I mitten av bilden syns påsfabriken som hade en klocka i

ett litet torn i nordöstra hörnet.

 

Tegelbyggnaden till höger finns fortfarande kvar.

Säckfabrikens lokaler 2011
Säckfabrikens lokaler 2011

I denna lokal hade säckfabriken sina maskiner.

Bilden är tagen strax innanför dörren på "järnvägssidan".

Mellanväggen längst bort i bilden fanns inte på säckfabrikens tid

Dörren till säckfabrikens kontor, som låg i

byggnadens sydvästra hörn.

Jag arbetade som kontorist där under några månader

1966-1967

Säckfabrikens lokaler 2011

Säckfabrikens lokaler på andra sidan mellanväggen ovan

Säckfabrikens lokaler 2011

Hissen upp till andra våningen där det tillverkades "sydda" sockersäckar.

Till höger i bilden syns ingången till övriga delar i byggnaden, där bl.a. säckfabrikens pappersrullar förvarades.

Fabriksområdet söderut från norra ändan av säckfabrikens byggnad 2011

 

 

 

 

 

 

 

Denna travers fanns söder om säckfabriken. Förmodligen användes den för att lossa timmer från fartyg som lade till vid pappersbrukets kaj.

 

Det fanns ett stort timmerupplag till söder om säckfabriken och där fanns även maskiner för barkning av timmer.

Traversen 2011

 

 

 

 

Till höger över järnvägen går vägen upp till infarten till fabriken.

 

Området söder (vänster) om den vägen berörs av byggnationen av det nya bostadsområdet.

Norra delen av det område som berörs av nybyggnationen

 

 

Säckfabrikens lokaler 2011

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved