Kanalgatan

Göstas Jönköpingsbilder

Kanalgatan

 

 

Kanalgatans norra sida väster om Östra Torget 1975

 

 

 

 

 

Kanalgatan från Stjärngränd västerut 1981

Kanalgatan 1975
Kanalgatan 1981

 

 

 

 

Korsningen

Kanalgatan/Stjärngränd 1981

Vykort som visar Kanalgatan vid Stjärngränd i början av 1900-talet.

 

 

De tidigare husen utmed Kanalgatan öster (höger) om Stjärngränd brann ner i augusti 1903. Kortet måste alltså vara taget något år efter detta.

2016

Kananlgatan/Stjärngränd 2016
Kanalgatan Stjärngränd 1981
Kanalgatan i början av 1900-talet
Kanalgatan 7 2014
Kanalgatan 7 1981

 

 

 

 

Kanalgatan västerut från Ulfsparregatan 2009

 

 

Den röda längan tillhör Ulfsparregården

Kanalgatan från Ulfsparregatan 2009

 

 

 

 

 

Korsningen Kanalgatan/Ulfsparregatan 2009

Kanalgatan/Ulfsparregatan 2009

 

 

 

 

 

Ulfsparregården 2009

 

Innergården mot sydost

Ulfsparregården 2009

 

 

 

 

 

 

Ulfsparregården 2009

 

Huset utmed Ö Storgatan sett från innergården

Ulfsparregården 2009

 

 

 

 

 

Ulfsparrregården från Ö Storgatan 2014

Ulfsparregården 2014

 

 

 

Kanalgatan 7 1981

 

 

 

 

2014

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved