Museigatan

Göstas Jönköpingsbilder

Museigatan

 

 

 

 

Museigatan från Slottsgatan

1975

 

 

 

2005

Museigatan 2005

 

 

 

 

 

Korsningen Museigatan/Slottsgatan 1975

 

 

 

2005

Korsningen Museigatan/Slottsgatan
Museigatan 1975
Korsningen Museigatan/Slottsgatan 1975

 

 

 

 

 

Museigatan från Hovrättsparken 1981

Museigatan 1971

 

 

Baksidan av husen utmed Museigatan sedda från Slottsgatan 1975

 

På bilden syns även en del hus utmed Kanalgatans norra sida

Baksidan av husen utmed Museigatan 1975

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved