Östra Storgatan

Göstas Jönköpingsbilder

Östra Storgatan

(Äldre bilder från Östra Storgatan finns under Jönköping förr och under gamla vykort)

 

 

 

Östra Storgatan österut från Vindbron 1975

 

 

 

2005

Ö Storgatan 2005
Ö Storgatan 1974

 

 

 

Korsningen

Ö Storgatan/Bredgänd

1970

 

 

2014

Korsningen Ö Storgatan/Bredgränd 2014

 

 

 

 

Borgmästargränd norrut från

Ö Storgatan 1975

 

 

 

2005

Borgmästargränd 2005
Korsningen Ö Storgatan/Bredgränd 1970
Borgmästargränd 1974

 

 

 

 

Ö Storgatan från Lantmätargränd västerut 1991

 

Arbete med gågatans stenläggning pågår

 

 

 

 

2014

Ö Storgatan 2014

 

 

 

 

Ö Storgatan/Hovrättstorget

mot öster 1975

 

 

 

2005

Hovrättstorget 2005
Ö Storgatan 1991
Hovrättstorget 1975

 

 

 

Ö Storgatan/Hovrättstorget

mot väster 1975

 

 

 

2005

Hovrättstorget 2005

 

 

 

 

Hovrättstorget mot sydväst

1975

 

 

Äldre bilder från Hovrättstorget finns under Gamla Vykort

Hovrättstorget 1975

 

 

 

 

 

Korsningen

Ö Storgatan/Björngränd

1975

 

Ö Storgatan västerut från Björngränd 1981.

 

Vad jag kan komma ihåg revs det gröna huset hittom Björngränd för att bredda gränden. Detta gjordes för att ge plats åt busstrafiken som planerades gå på Björngränd ända till Norra Strandgatan.

 

2014

Ö Storgatan från Björngränd 2014

 

 

 

 

Ö Storgatan västerut

från Vedtorget 1975

Ö Storgatan/Björngränd 1975
Ö Storgatan från Björngränd 1981
Östra Storgatan från Vedtorget 1975

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved