Övrigt
Östra torget vid förra sekelskiftet

Göstas Jönköpingsbilder

Övrigt, Östra centrum

Gamla Badhuset, Apotekargränd

1993

 

 

2014

Apotekargränd
Gamla Badhuset

 

 

Länsmuséet 1975

2016

Länsmuséet 2016
Länsmuséet 1975

Östra Torget mot nordväst

1975

Se även en bild från 1902 under Jönköping Förr

 

2005

Östra Torget 2005

Vykort som visar Östra Torget mot sydväst vid förra sekelskiftet.

 

Längst ner i bilden syns den kanal som då gick i Kanalgatan. Kanalen lades igen på 1920-talet.

Vykort som visar den östra delen av kanalen.

 

Mellan nuvarande Ulfsparregatan och Vedtorget gick kanalen inte i Kanalgatan utan mellan Kanalgatan och Slottsgatan. Denna del av kanalen gick, åtminstone delvis, genom kvarter med tomter på bägge sidor.

Östra Torget 1975
Östra delen av kanalen

 

 

Korsningen

Slottsgatan/Änkhusgatan 1981

 

Sjöåkers specerier var på sin tid Jönköpings äldsta livsmedelsbutik

 

 

2014

Slottsgatan/Änkhusgatan 2014

Vedtorget

från Tullportsgatan västerut.

1950-talet

Foto: Frans Johansson

 

Se även en bild från Kv Cigarren under

Jönköping Förr

 

2014

Vedtorget 2014

Vykort som visar stationsområdet för Jönköping-Gripenbergs Järnväg.

 

Stationsområdet låg där Erik Dahlbergs-gymnasiet nu finns. Stationshuset på bilden låg i norra delen av området i Vintergatans förlängning.

 

Järnvägen lades ned 1935 och stationshuset blev då bostad. 1970 revs byggnaden.

 

Se vidare JGJ:s hemsida

 

 

Slottsgatan/Änkhusgatan 1981
Vedtorget 1950-talet
Stationsområdet för Jönköping.Gripenbergs Järnväg

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved