Södra Strandgatan

Göstas Jönköpingsbilder

Södra Strandgatan

(Äldre bilder från Södra Strandgatan finns under Jönköping Förr)

 

 

 

Mitten av 1960-talet

 

Efter utfyllnaden för Munksjöleden

 

 

och 2014

Södra Strandgatan 2014

 

 

 

 

 

1950-talet

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa två svartvita bilder är från 1950-talet. På denna tid var kajanläggningen utmed Södra Strandgatan fortfarande kvar. Bilderna är lånade av Carl Sandstedt

 

 

1962

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa två färgbilder är från 1962.

En första utfyllnad har gjorts och gatan är höjd någon meter över den ursprungliga, som var i nivå med husbyggnaderna.

Även dessa bilder är lånade av Carl Sandstedt

 

 

 

 

 

Södra Strandgatan och Slottsbron 1975

 

På tomterna från Hamnkanalen t.o.m. Skeppshandeln ligger nu den stora tegelbyggnad som vid den tiden bl.a.inrymde Länssparbanken och EPA.

S Strandgatran, mitten av 1960-talet
Amerikanska Gummverkstaden 1950-talet
Larsson & Svahns Skeppshandel 1950-talet
Amerikanska Gummiverkstaden 1962
S Strandgatan och Slottsbron 1975
Baksidan av Smedjegatan 14 -16, 1975
Baksidan av Smedjegatan 16, 1975
Södra Strandgatan 1975

1975 har den gröna byggnaden med Amerikanska Gummiverkstaden rivits. Kvar finns byggnaderna utmed Smedjegatan och en länga från Smedjegatan till den tvärställda byggnaden med Dunlopskylten på taket. Denna byggnad uppfördes 1788 som stall, packbod och saltbod. Längan i övrigt uppfördes 1770.

 

Den låga träbyggnaden längst till höger inrymde Jönköpings första hamburgerrestaurang,

O'briens, som var känd för sin goda dipsås.

 

På platsen för "Dunlopsbyggnaden" och den låga träbyggnaden finns numera John Bauer Hotel. På tomten hittom "Dunlopsbyggnaden" finns den svarta byggnad som bl.a. innehåller gallerian "Passagen" och SE-banken.

Södra Strandgatan 2010

 

 

 

 

Baksidan av Smedjegatan 14 1975

 

 

och 2010

Smedjegatan 14, 2010

 

 

 

 

 

 

Baksidan av Smedjegatan 18

1975

 

 

 

 

 

Baksidan av Smedjegatan 18

1975

 

 

 

 

 

 

 

Baksidan

av Smedjegatan 24-26 1975

 

 

 

Korsningen

Södra Strandgatan/

Borgmästargränd

1975

 

och 2014

S Strandgatan/Borgmästargränd 2014
Baksidan av Smedjegatan 14, 1975
Baksidan av Smedjegatan 18, 1975
Baksidan av Smedjegatan 18, 1975
Baksidan av Smedjegatan 24-26, 1975
S Strandgatan/Borgmästargränd 1975

 

 

 

"Domusparkeringen" vid Lantmätargränd 1975

Domusparkeringen 1975
Domusparkeringen 1975

 

 

 

"Domusparkeringen"

från norr (Smedjegatan) 1975

 

Lundgrenska Boktryckeriet

vid korsningen

S Strandgatan/Hovrättsgränd

1975

 

och 2005

Kammarrätten

Kammarrätten 2005
Domusparkeringen från Smedjegatan
Lundgrenska Boktryckeriet 1975

Utgrävning 2008 inför byggandet av den svarta byggnaden på Södra Strandgatan 13

Gammal vattugränd

Rester av en stenlagd gårdsyta som även användes som vattenväg mellan Smedjegatan och Munksjön i slutet av 1600-talet

Tidigare strandlinje

En stolprad som bildade en 7 meter lång kajkant. Denna kaj byggdes under andra hälften av 1700-talet och var i bruk till mitten av 1800-talet

Brygga/husgrund

En gammal brygga/husgrund

Stenkistor

Stenkistor från tidigare utfyllnader

Mer information om denna utgrävning och om tomtens användning från 1630 till slutet av 1700-talet finns i en bok som utgetts av Riksantikvarieämbetet. Boken heter "Slaktarens kaj, apotekarens trädgård och fällberedarens gård". ISBN 987-91-7209-678-3. Boken finns att köpa på Jönköpings länsmuseum.

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved