Smedjegatan

Göstas Jönköpingsbilder

Smedjegatan 1950-talet

(Äldre bilder från Smedjegatan finns under gamla vykort och Jönköping Förr)

 

 

 

 

 

Bilden är tagen från Hoppets Torg.

 

Till höger syns Sparbankens stenbyggnad som revs på 1960-talet för att ge plats för den nuvarande tegelbyggnaden

 

 

 

 

 

Bilden har lånats av Carl Sandstedt

Smedjegatan 1950-talet

Smedjegatan 1975

 

 

 

Denna bild är tagen från ungefär samma plats som bilden ovan.

 

 

 

2005

Smedjegatan 2005
Smedjegatan 1975

 

 

 

 

Denna bild visar Smedjegatan lite längre österut.

 

Hattmakare Ove Lostad hade sin butik i ett av husen.

 

 

2005

Smedjegatan 2005

 

 

 

 

 

 

 

Västra delen av Smedjegatan mot Hoppets Torg

Smedjegatan 1975
Smedjegatan 1975

 

 

 

 

Smedjegatan österut från Borgmästargränd

 

 

 

 

 

2005

Smedjegatan 2005
Smedjegatan 1975

 

 

 

 

 

 

 

Borgmästargränd söderut från Smedjegatan

Borgmästargränd 1975

 

 

Smedjegatan österut från Hovrättstorget

 

 

 

2005

Smedjegatan 2005
Smedjegatan 1975

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved