A6

Göstas Jönköpingsbilder

A6 1970

Denna bild är tagen österut från en plats strax innanför vakten.

 

Tegelhusen till vänster finns fortfarande kvar.

 

I den låga byggnaden i mitten av bilden inrymdes matsalen. Fram till 2018 ingick denna byggnad som en integrerad del i köpcentrat.

 

Bakom träden till höger skymtar uppställningsplatsen för fordon och övningsfältet.

 

 

 

2006

A6-området 2006

 

 

 

Till vänster syns den västligaste delen av övningsfältet

 

Bakom träden längst till höger fanns vakten, som var belägen ungefär där McDonalds nu ligger.

 

 

 

 

 

 

Kaserngården

 

I den låga byggnaden till höger låg markententeriet.

 

 

 

 

Kaserngården 1972

 

Muck och återlämning av

utrustning till förrådet

Innanför vakten 1970
Innanför vakten 1970
Innanför vakten 1970
Kaserngården 1970
Kaserngården 1972

A6-området 1985

1985 hade arbetet med att anlägga det nya köpcentrat påbörjats

Övningsfältet 1985

Övningsfältet mot nordväst

 

Ungefär i mitten av bilden syns tegelhusen, som fortfarande finns kvar.

Till vänster om skorstenen syns matsalen.

Kasernområdet från söder 1985

Denna bild har tagits ungefär från den plats där bron över E4:an nu finns

 

E4:an går nu i den ravin som fanns mellan Kaserngården och övningsfältet

Matsalen 1985

Matsalen från söder

Kasernområdet från söder 1985

Byggnader som fanns öster om kaserngården

Bod vid övningsfältet

Denna bod fanns på övningsfältets östra sida

Byggnader öster om kaserngården 1985

Jag har för mig att vapenförrådet fanns i den grå byggnaden till höger

Bod vid övningsfältet

Interiör från boden

Utschaktning för E4:an 1985

Utschaktning för den nya dragningen av E4:an

E4:ans tidigare sträckning runt A6-området

E4:ans tidigare sträckning

90-graderskurvan vid kasernens norra flygel

 

Den södergående filen gick på en bro över avfarten till centrum.

Vägen i förgrunden är anslutningen från centrum till den södergående filen.

 

E4:ans tidigare sträckning

Den nya sträckningen drogs i ravinen hitom tegelhusen

 

Den husvagn som skymtar till höger står ungefär på den plats där A6-vakten tidigare fanns

 

 

E4:ans tidigare sträckning

Soldathemmet var i den bruna byggnaden mitt i bilden

 

På soldatshemmets plats finns numera en Shell-mack.

 

Hitom soldathemmet ansluter numera den nya sträckningen av E4:an till den tidigare sträckningen.

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved