Jönköping Förr

Göstas Jönköpingsbilder

Här publicerar jag gamla bilder bl.a. sådana som Jönköpings-Posten tidigare publicerat

Jönköping från öster

 

Träsnitt från 1853

 

Mitt i bilden syns kapellet på Östra Kyrkogården

Jönköping från öster 1874

2011

Jönköping från Ekhagens mangårdsbyggnad 2011

Tambo vid förra sekelskiftet

 

Tambo låg ungefär där kanotstadion nu ligger

Tambo 1961

2016

Kanotstadion 2016

Oljecisternerna vid Vätterstranden, 1950-talet

 

 

Dessa två bilder visar Essos oljedepå, som låg strax nedanför Rosenlundsbacken

 

Innan dess låg ett tegelbruk på denna plats

2016

Vätterstranden 2016

Östra Storgatan 101-107

1960

2016

Ö Storgatan 101-107 2016

Östra Storgatan västerut från Vedtorget (Kv Cigarren)

1958

2016

Kv Cigarren 2016

Husen mitt emot kv Cigarren

1950-talet

 

Bakom spårvagnen skymtar "Fjällahuset". Se nedan.

2016

Ö Storgatan 79 2016

Hörnet Östra Storgatan

/Strandgränd

1908

Huset på Östra Storgatan 75 kallades för Fjällahuset på grund av fjällpanelen på andra våningen som sattes dit på 1890-talet. Huset kom senare att flyttas till Ulfsparregatan och blev då Konstnärsgården. I samband med renoveringen återställdes fasaden till ursprungligt skick och fjällpanelen togs då bort.

2016

"Fjällahuset" 2016

Östra Storgatan och Hovrättstorget

omkring år 1900

2016

Hovrättstorget 2016

Östra Storgatan och Hovrättstorget

1969

Östra Storgatan österut från Borgmästargränd

1908

2016

Ö Storgatan från Borgmästargränd 2016

Östra Storgatan

från Hoppets Torg

1908

2016

Ö Storgatan från Hoppets Torg 2016

Östra Storgatan, norra sidan, från Hoppets Torg

1956

2016

Ö Storgatan vid Hoppets Torg 2016

Östra Storgatan från Vindbron

omkring år 1900

Jönköping från öster 1853
Jönköping från öster 1874
Tambo vid förra sekelskiftet
Tambo 1961
Oljedepån vid Vätterstranden
Oljedepån vid Vätterstranden
Ö Storgatan 101-107, 1960
Kv Cigarren 1958
Hovättstorget och Ö Storgatan
Östra Storgatan/Hovrättstorget 1969
Östra Storgatan 1908
Östra Storgatan 1908
Östra Storgatan 1956
Östra Storgatan från Vindbron

Vindbron från väster

Omkring år 1900

2016

Vindbron 2016

Vindbron och Hamnkanalen

omkring år 1900

2016

Hamnkanalen 2016

Norra Svängbron

och Stora Hotellet

1908?

2016

Platsen för Svängbron 2016

Yttre Hamnen

1891

Slottsbron och

Södra Strandgatan

1960

Södra Strandgatan

från Hamnkanalen

omkring år 1900?

2016

S Strandgatan från Hamnkanalen 2016

Hamnkanalen

vid Södra Strandgatan

omkring år 1900?

2016

Hamnkanalen 2016

Korsningen Södra Strandgatan/Borgmästargränd

1984

Här låg Jönköpings första hamburgerrestaurang, O'Briens

2016

S Strandgatan/Borgmästargränd 2016

Borgmästargränd norrut från Smedjegatan

1962

2016

Borgmästargränd 2016

Smedjegatan 17

Gule Knut

Smedjegatan österut från Borgmästargränd

1908

2016

Smedjegatan 2016

Smedjegatan från Hovrättstorget

1950-talet

2016

Smedjegatan 2016

Östra Torget och Kanalgatan mot väster

1902

Västra Storgatan österut från Barnarpsgatan

1890

2016

V Storgatan 2016

Barnarpsgatan söderut

från Skolgatan

omkring år 1900

2016

Barnarpsgatan 2016

Barnarpsgatan söderut från Skolgatan

1920

Korsningen

Kapellgatan/Västra Storgatan

1927

2016

Kapellgatan/V Storgatan 2016

Kungsgatan österut

från Fabriksgatan

1984

I dessa byggnader fanns gamla kvinnokliniken

2016

Kungsgatan 2016

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved