Gevärsgatan

Göstas Jönköpingsbilder

Gevärsgatan

 

 

 

1966

 

Bilden är tagen från Hermansvägen 66 åt nordväst. Långtradaren står på Gevärsgatan, som på den tiden anslöt till Hermansvägen.

På grusplanerna finns numera byggnader för förskola.

 

 

 

 

 

1967

 

Gevärsgatan

Småstugeområdet 1966
Gevärsgatan 1967

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved