Hermansvägen

Göstas Jönköpingsbilder

Hermansvägen

Hermansvägen 1950-talet

 

Bilden är tagen från

Hermansvägen 66 (fd 18 B) åt öster.

Till vänster syns Rosenlundsskolans skolgård.

 

Foto: Frans Johannsson

 

 

och 2014

Hermansvägen åt öster 2014

 

 

Även denna bild är tagen från Hermansvägen 66 (fd 18 B)

på 1950-talet men åt väster

 

 

Foto: Frans Johansson

 

 

 

1960-talet

 

Under de sista åren på 1950-talet uppfördes även byggnader på Hermansvägens norra sida

 

 

 

2014

Hermansvägen, 2014

1950-talet

 

Bilden är tagen från balkongen på Hermansvägen 66 (fd 18 B) söderut.

På bilden syns jag, Gösta Johansson, samt min syster och mor.

 

Foto: Frans Johansson

 

 

2014

Hermansvägen 2014

1960-talet

 

 

Höbärgning med häst och vagn på det fält som kan ses på ovanstående bild

Rosenlundsskolan 1956

 

Jag springer från fotografen på en rast under en av mina första skoldagar.

 

Foto: Frans Johansson

 

 

2014

Roselundsskolan 2014

 

 

 

 

1965

 

Bilden är tagen från Gevärsgatan söderut. Bakom bussen syns järnvägen och motorvägen.

Hermansvägen åt öster, 1950-talet
Hermansvägen åt väster, 1950-talet
Hermansvägen, början av 1960-talet
Hermansvägen, 1950-talet
Höbärgning vid Hermansvägen, 1960-talet
Höbärgning vid Hermansvägen, 1960-talet
Rosenlundsskolan 1956
Hermansvägen 1965

Mitten av 1950-talet

 

Bakom granhäcken till höger ligger Östra Kyrkogården. På bilden syns min syster, min mor och jag,

 

Lägg märke till att Hermansvägen vid denna tid saknar trottoarer och inte är asfalterad.

 

Foto: Frans Johansson

 

2014

Hermansvägen 2014

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved