Barnarpsgatan

Göstas Jönköpingsbilder

Barnarpsgatan

(Äldre bilder från Barnarpsgatan finns under Gamla Vykort och Jönköping Förr)

 

 

 

 

Korsningen

Barnarpsgatan/V. Storgatan

1975

 

 

Barnarpsgatan norrut från Nygatan

1977

 

 

 

 

2014

Barnarpsgatan 2014
Portalenhuset 1975
Barnarpsgatan 1977

 

Korsningen Barnarpsgatan/Nygatan

mot nordost

1977

 

2014

Barnarpsgatan/Nygatan 2014
Barnarpsgatan norrut från Nygatan 1977
Nygatan österut från Barnarpsgatan 1977

 

 

Korsningen Barnarpsgatan/Skolgatan

mot sydost

1977

 

2014

Barnarpsgatan/Skolgatan 2014
Skolgatan mot öster från Barnarpsgatan 1977
Barnarpsgatan mot söder från Skolgatan 1977
Baksidan av husen utmed Nygatan 1977
Baksidan av husen utmed Barnarpsgatan 1977
Baksidan av södra längan av den gård som låg i korsningen Barnarpsgatan/Skolgatan  1977

Ovanstående tre bilder visar husen i kvarteret mellan Nygatan, Barnarpsgatan och Skolgatan från Smålandsgatan 1977

 

 

 

Barnarpsgatan söderut från Skolgatan

1984

 

 

 

2014

Barnarpsgatan 2014

 

 

 

 

Källare från den medeltida staden

funnen vid utgrävning vid korsningen Barnarpsgatan/Skolgatan 1978.

 

Lägg märke till trappstegen till vänster

Barnarpsgatan 1984
Källare från den medeltida staden

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved