Gamla Brandstationen

Kring Gamla Brandstationen 1978

 

 

 

Gamla Brandstationen från sydost utmed Kyrkogatan

 

Byggnaden togs i bruk 1898 och inrymde då även lokaler för Polisen. 1982 flyttade brandstationen till Glansgatan.

 

 

 

 

Gamla Brandstationen från nordost utmed Kyrkogatan

 

I huset till vänster hade

Drätselkontoret sina lokaler

 

 

 

 

 

 

 

Gamla Brandstationen från Barnarpsgatan

 

 

 

Spårvagnsstallarna vid korsningen Barnarpsgatan/Gjuterigatan

 

 

Spårvagnar gick i Jönköping under åren 1907-1958

 

Se vidare JSBS hemsida

 

 

 

 

På många ställen ligger den gamla spårvagnsrälsen fortfarande kvar under asfalten på Jönköpings gator.

 

I juni 2014 var asfalten på Brunnsgatan så sliten så att spårvagnsrälsen återigen blev synlig.

Göstas Jönköpingsbilder

Gamla Branstationen från Kyrkogatan
Gamla Branstationen från Kyrkogatan
Gamla Brandstationen från Barnarpsgatan
Spårvagnsstallarna
Spårvagnsräls i Brunnsgatan
Spårvagnsräls i Brunnsgatan

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved