V. Storgatan

Göstas Jönköpingsbilder

Västra Storgatan

 

 

 

 

Gamla Hospitalsgården 1975

 

 

Efter det att hospitalet flyttat till Vadstena på 1820-talet användes byggnaderna av länslasarettet fram till 1877. Den vita byggnaden uppfördes som hospitalets sysslomannabostad på 1770-talet. Byggnaden ansågs tidigare vara stadens äldsta hus.

 

 

 

 

Västra Storgatan

från Barnarpsgatan österut

1975

 

(Jämför med en bild från 1890 under Jönköping Förr)

Gamla Hospitalsgården 1975
Västra Storgatan 1975

 

 

 

 

 

Västra Storgatan österut

vid Rådhusparken

1975

 

Två äldre bilder från V Storgatan finns under Gamla Vykort

Västra Storgatan 1975

 

 

 

Lundströms plats 2005

 

Platsen har uppstått i skärningen mellan medeltidens Store gata och

Västra Storgatans dragning från början

av 1800-talet

Lundströms plats 2005
Det gula huset från sydost 2005

Det gula huset från sydost

Utgrävning vid Lundströms plats 2007

Lundströms plats österut 2007
Källare från medeltiden

Lundströms plats österut Källare från den medeltida staden

Lundströms plats västerut 2007
Källare från medeltiden

Lundströms plats västerut Källare från den medeltida staden

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved