Västra kajen

Göstas Jönköpingsbilder

Västra kajen

Södra delen av Västra kajen 1972
Västra kajen 1972
Norra delen av Västra kajen 1972

 

Ovanstående tre bilder visar Västra kajen 1972. Munksjön är delvis isbelagd.

 

 

 

 

 

Hamnstationen

1960-talet

 

 

Rälsbussen gick till Vaggeryd på det spår som på den tiden gick på Munksjöns västra sida

 

Hamnkranen

1960-talet

 

När jag var liten kallade jag denna kran för "teken". Varje söndag skulle jag gå med min far till teken.

 

 

2006

Hamnkranen 2006

1972

Järnvägsrälsen och stenbeläggningen har tagits bort som förberedelse för Munksjöleden.

 

Det gula huset användes som hamnkontor.

Huset flyttades till hamnen i Bankeryd

Hamnkontoret i Bankeryd 2014

 

 

1972

 

 

Jag tror att dessa två hus användes som magasin

 

 

 

 

 

Tullhuset 1972

 

 

 

 

 

 

Västra kajen

1974

 

 

På Tullhusets plats finns nu Polishuset

 

 

 

 

 

 

Västra kajen från norr 1974

Hamnstationen 1960-talet
Hamnkranen 1960-talet
Västra kajen 1972
Västra kajen 1972
Tullhuset 1972
Västra kajen 1974
Västra kajen 1975

 

 

 

 

1974

 

 

Troligen en av de sista gångerna som hamnkranen användes.

 

Fartyget är M/s Eken av Huskvarna. Kranen användes troligen i samband med byte av maskin.

 

 

 

 

 

 

 

 

På denna bild från 2010 syns stenläggning mm från den tid

då fartygen lade till vid västra kajen

Hamnkranen 1975
Rester från kajanläggningen

 

Västra kajen från söder 1975

 

Utfyllnad pågår för Munksjöleden.

Byggnaderna mitt i bilden tillhör Jönköpings Mekaniska Werkstad (JMW)

 

2006

JMW-byggnaderna har ersatts av

Högskolan

Västra kajen från söder 2006

 

 

 

Fängelset 1973

 

 

Byggdes 1859 och revs 1974 för att ge plats åt de statliga verken

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved