Västra torget

Göstas Jönköpingsbilder

Kring Västra Torget

 

 

 

Västra Torget från Kapellgatan söderut 1975

 

 

 

 

2005

Västra torget från Kapellgatan 2005

 

 

 

 

Västra Torget från Gjuterigatan norrut 1975

 

 

 

 

 

2005

Västra Torget från Gjuterigatan 2005
Västra torget från Kapellgatan 1975
Västra Torget från Gjuterigatan 1975

 

 

 

Idrottshuset från Gjuterigatan 1975

 

 

Till höger om Idrottshuset skymtar

den gamla tennishallen.

 

 

 

 

2005

Västra kanten av Västra Torget 2005

 

 

 

 

Kapellgatan norrut

från Västra Torget 1975

 

 

 

2005

Kapellgatan mot norr 2005

 

 

 

 

Bensinmacken vid korsningen Kapellgatan/Brunnsgatan 1975

 

 

 

 

2005 ligger där ett gatukök

Gatuköket vid Västra Torget 2005
Idrottshuset 1975
Kapellgatan mot norr 1975
Bensinmacken vid Västra Torget 1975

 

 

 

Korsningen Brunnsgatan/Kapellgatan

mot sydost 1975

 

 

 

2005

Korsningen Brunnsgatan/Kapellgatan 2005
Korsningen Brunnsgatan/Kapellgatan 1975

 

 

 

Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan

mot nordost 1975

 

 

2005

Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan 2005
Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan 1975

 

 

 

 

Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan

mot sydost 1975

 

 

 

2006

Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan 2005
Korsningen Kapellgatan/Oxtorgsgatan 1975

 

 

 

 

 

 

 

Kapellgatan norrut från Gjuterigatan 2005

Kapellgatan norrut från Gjuterigatan 2005

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved