2000

Göstas Jönköpingsbilder

Kålgårdsområdet 2000

Söder om Kålgårdsgatan innan nuvarande bebyggelse

Copyright © Gösta Johansson All Rights Reserved