Ekhagen, övrigt

Ekhagen, övrigt

Östra delen vid slutet av 1950-talet


Byggnationen har kommit igång på östra delen av Ekhagen.

Längst bort mot Vättern syns Elmiafältet och den som är skarpsynt kan se Rosenlundshallen bakom några träd.


Foto: Frans Johansson

Östra delen av Ekhagen

Utsikt från slalombacken 1967


Jära Gård ligger i träddungen mitt på fältet.

Ladugården på Ekhagens Gård ses till höger om TV-masten

2010

har byggnaderna på Jära Gård rivits och ett nytt bostadsområde har tillkommit

Utsikt från slalombacken 2010
Utsikt från slalombacken 1967

Utsikt från Nässjövägen i höjd med slalombacken,

1960-talet

2014

Utsikt från Nässjövägen 2014

TV-masten,

1960-talet

2014

Södra delen av Ekhagen
Utsikt från Nässjövägen, 1960-talet
TV-masten på Ekhagen, 1960-talet

Kungsängsskolan 2010

Kungsängsskolan 2010
Kungsängsskolan 2010
Kungsängsskolan 2010
Kungsängsskolan  2010