Ekhagen, väster om nässjövägen

Ekhagens banvaktstuga och Ekhagens Gård

1950-talet

Längst tilll höger skymtar den vita mangårdsbyggnaden som fortfarande finns kvar med adress Örtavägen 18


Foto: Frans Johansson

Mangårdsbyggnaden 2014

Ekhagens mangårdsbyggnad 2014
Ekhagens banvaktstuga

1960-talet


Banvaktstugan har rivits och strax bakom har motorvägen anlagts.


Byggnationen på Ekhagsringen pågår.


TV-masten har uppförts

Ekhagens Gård 1960-talet

På denna bild är byggnaderna på Ekhagsringen klara

Ekhagens Gård 1960-talet

Utsikt från Västra Ekhagen 1950-talet


Framför höghuset syns "Svarte broa" över järnvägen.


I höjd med träddungarna går numera motorvägen


Foto: Frans Johansson

Utsikt från  Ekhagen 1950-talet

Västra Ekhagen, 1960-talet

Dessa två bilder är tagna från en plats något längre söderut än ovanstående bild från 1950-talet 

2014

Utsikt från Ekhagen 2014
Utsikt från Ekhagen 2014
Utsikt från Ekhagen, 1960-talet
Utsikt från Ekhagen, 1960-talet

Infarten till Västra Ekhagen från Nässjövägen,

1960-talet

2014

Infarten till Västra Ekhagen 2014
Infarten från Nässjövägen, 1960-talet

Henriksbo,

1960-talet

2014

Henriksbo, 2014