V. Storgatan

Västra Storgatan

Gamla Hospitalsgården 1975Efter det att hospitalet flyttat till Vadstena på 1820-talet användes byggnaderna av länslasarettet fram till 1877. Den vita byggnaden uppfördes som hospitalets sysslomannabostad på 1770-talet. Byggnaden ansågs tidigare vara stadens äldsta hus.   

Gamla Hospitalsgården 1975

Västra Storgatan

från Barnarpsgatan österut

1975


(Jämför med en bild från 1890 under Jönköping Förr)

Västra Storgatan österut

vid Rådhusparken

1975


Två äldre bilder från V Storgatan finns under Gamla Vykort

Västra Storgatan 1975
Västra Storgatan 1975

Lundströms plats 2005


Platsen har uppstått i skärningen mellan medeltidens Store gata och

Västra Storgatans dragning från början

av 1800-talet

Lundströms plats 2005
Det gula huset från sydost 2005

Det gula huset från sydost

Utgrävning vid Lundströms plats 2007

Lundströms plats österut 2007

Lundströms plats österut 

Lundströms plats västerut 2007

Lundströms plats västerut   

Källare från medeltiden

Källare från den medeltida staden

Källare från medeltiden

 Källare från den medeltida staden