Södra Munksjöområdet (Skeppsbrokajen) 2014

Södra Munksjömrådet (Skeppsbrokajen)

Karta över området 2014

Nedanstående bilder visar området från Munksjöns sydvästra strand 2014

Skeppsbrokajen 2014
Skeppsbrokajen 2014
Skeppsbrokajen 2014
Skeppsbrokajen 2014

Munksjöpromenaden 2014

Munksjöpromenaden 2014
Munksjöpromenaden 2014

Kämpevägen

från Kämperondellen

2014

Kämpevägen 2014

Södra sidan av Kämpevägen

västerut från Syrgasvägen

2014

Kämpevägen 2014

Södra sidan av Kämpevägen

västerut frånTallahovsgatan

2014

Södra sidan av Kämpevägen västerut från Skeppsbrogatan 2014

Kämpevägen 2014
Kämpevägen 2014

Norra sidan av Kämpevägen

österut från Tallahovsgatan

2014

Norra sidan av Kämpevägen västerut från Skeppsbrogatan 2014

Kämpevägen 32

2014

Kämpevägen från rondellen

vid Jordbrovägen

2014

Syrgasvägen från Kämpevägen

2014

Tallahovsgatan från Kämpevägen

2014

Skeppsbrogatan från Kämpevägen

2014

Tegelbyggnaden var en gång slakteriets kontor

Jordbrovägen 14

2014

Kämpevägen 2014
Kämpevägen 2014
Kämpevägen 32
Kämpevägen 2014
Syrgasvägen 2014
Tallahovsgatan 2014
Skeppsbrogatan 2014
Jordbrovägen 14

Järnvägen österut 2014

På andra sidan bron med Herkulesvägen syns bangården på gamla flygfältet

Järnvägen österut

Järnvägen västerut 2014

Stickspåret till höger är det

industrispår som tidigare gick till

Munksjö Pappersbruk

Järnvägen västerut

Industrispåret 2014

Industrispåret gick över Kämpevägen väster om Tallhovsgatan

Industrispåret 2014

F.d. Skånska Cementgjuteriets anläggning vid korsningen Kämpevägen/Jordbrovägen 2007

2014 bedrev Woody Bygghandel verksamhet där

Från Kämpevägen

Kämpevägen 36

Från Jordbrovägen

Lager av cementrör

Från norr

Industrispåret som gick

norr om anläggningen