Museigatan

Museigatan

Museigatan från Slottsgatan

1975

2005

Museigatan 2005

Korsningen Museigatan/Slottsgatan 1975

2005

Korsningen Museigatan/Slottsgatan
Museigatan 1975
Korsningen Museigatan/Slottsgatan 1975

Museigatan från Hovrättsparken 1981

Museigatan 1971

Baksidan av husen utmed Museigatan sedda från Slottsgatan 1975


På bilden syns även en del hus utmed Kanalgatans norra sida