2007

Länsstyrelsen 2007

Länsstyrelsens parkeringsplats mot Munksjön