2011

Jordbrovägen/Barnarpsgatan 2011

Från Södra Infarten till Munksjörondellen

(Se även bilder från Munksjöområdet under "söder")