Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatans norra sida väster om Östra Torget 1975

Kanalgatan 1975

Kanalgatan från Stjärngränd västerut 1981

Kanalgatan 1981

Korsningen

Kanalgatan/Stjärngränd 1981

Kanalgatan Stjärngränd 1981

Vykort som visar Kanalgatan vid Stjärngränd i början av 1900-talet.


De tidigare husen utmed Kanalgatan öster (höger) om Stjärngränd brann ner i augusti 1903. Kortet måste alltså vara taget något år efter detta.

2016

Kananlgatan/Stjärngränd 2016

Kanalgatan 7 1981

2014

Kanalgatan 7 2014
Kanalgatan i början av 1900-talet
Kanalgatan 7 1981

Kanalgatan västerut från Ulfsparregatan 2009


Den röda längan tillhör Ulfsparregården

Kanalgatan från Ulfsparregatan 2009

Korsningen Kanalgatan/Ulfsparregatan 2009

Kanalgatan/Ulfsparregatan 2009

Ulfsparregården 2009


Innergården mot sydost

Ulfsparregården 2009

Ulfsparregården 2009


Huset utmed Ö Storgatan sett från innergården

Ulfsparregården 2009

Ulfsparrregården från Ö Storgatan 2014