Hermansvägen

Hermansvägen

Hermansvägen 1950-talet

Bilden är tagen från

Hermansvägen 66 (fd 18 B) åt öster.

Till vänster syns Rosenlundsskolans skolgård.


Foto: Frans Johannsson

2014

Hermansvägen åt öster 2014

Även denna bild är tagen från Hermansvägen 66 (fd 18 B)

på 1950-talet men åt väster


Foto: Frans Johansson

1960-talet


Under de sista åren på 1950-talet uppfördes även byggnader på Hermansvägens norra sida

2014

Hermansvägen, 2014
Hermansvägen åt öster, 1950-talet
Hermansvägen åt väster, 1950-talet
Hermansvägen, början av 1960-talet

1950-talet


Bilden är tagen från balkongen på  Hermansvägen 66 (fd 18 B) söderut.

På bilden syns jag, Gösta Johansson, samt min syster och mor.


Foto: Frans Johansson

2014

Hermansvägen 2014
Hermansvägen, 1950-talet

1960-talet


Höbärgning med häst och vagn på det fält som kan ses på ovanstående bild

Höbärgning vid Hermansvägen, 1960-talet

Kalle Dahlén med hästen Max

Höbärgning vid Hermansvägen, 1960-talet

Troligen Hans Erik Jönsson med hästen Putte

Rosenlundsskolan 1956


Jag springer från fotografen på en rast under en av mina första skoldagar.


Foto: Frans Johansson

2014

Roselundsskolan 2014
Rosenlundsskolan 1956

1965


Bilden är tagen från Gevärsgatan söderut. Bakom bussen syns järnvägen och motorvägen.

Hermansvägen 1965

Mitten av 1950-talet


Bakom granhäcken till höger ligger Östra Kyrkogården. På bilden syns min syster, min mor och jag. 

Lägg märke till att Hermansvägen vid denna tid saknar trottoarer och inte är asfalterad.


Foto: Frans Johansson

2014

Hermansvägen 2014