Ljungarum och gamla flygfältet

Ljungarum och gamla flygfältet enligt

Jönköpings kommunkarta

Här nedan finns bilder från gamla riksvägen, Ljungarum och Gamla Flygfältet


Strömsbergsföreningens hemsida finns mer information om Ljungarum och Gamla Flygfältet

Ljungarum och gamla flygfältet enligt Jönköpings kommunkarta

Gamla flygfältsområdet enligt Eniros historiska flygfoton

dels 1960 (A) och dels 2010-talet (B)

Gamla flygfältet omkring 1960

(A) Som framgår av denna bild hade det gamla flygfältet formen av en glödlampa med "sockeln" i sydväst.

För att underlätta orienteringen har jag kopierat in nuvarande dragning av E4:an, Herkulesvägen, Solåsvägen och Bangårdsgatan.

Vid A ligger idag Biltema.

Vid B syns en orörd del av flygfältet som fortfarande finns kvar. Se bild  nedan.

Gamla Flygfältsområdet  enligt en flygbild på 2010-talet

(B) Denna bild visar hur Gamla Flygfältsområdet ser ut idag.

Mellan A och B har jag kopierat in sträckningen av den gamla riksvägen.

Vid C låg flyghangaen.

Vid D låg flygklubbens hangar.

Vid E låg June Motorstadion.

Vid F låg Ridhuset på Backenområdet.

Mellan 1 och 2 har den nuvarande cykelbanan samma sträckning som gamla riksvägen. Se bilder längre ner på denna sida.

Kvarvarande rest av Gamla Flygfältet 2018

På denna bild syns den orörda delen av gamla flygfältet. Längst bort i bilden syns bullerplanket utmed motorvägen. Husen till höger ligger utmed Backgatan.

Rest av Gamla Flygfältet från Utterstigen

Gamla flygfältet på 1950-talet

En DC3:a är på väg att starta från flygfältets sydvästra ända.


Troligen är kortet taget från fältets kant i närheten av de hus som syns på ovanstående bild.


Planet står nog på en plats strax bakom den träddunge som syns till vänster på ovanstående bild.


Husen som syns på andra sidan planet låg på Fridhem.


Foto: Frans Johansson

En DC3:a har just lyft från  Gamla Flygfältet. Kortet är taget från fastigheten Backgatan 19.


Foto: Frans Johansson

Färglagd version

DC3:a lyfter från Gamla Flygfältet

Dubbeldäckare på väg att landa på flygfältet. Kortet är taget från Backgatan 19.


Dubbeldäckaren användes ofta för att dra upp segelflygplan.


Foto: Frans Johansson

DC3:a startklar på gamla flygfältet
DC3:a lyfter från Gamla Flygfältet
Dubbeldäckare på väg att landa

Gamla riksvägen väster om Ryhovsområdet (jmf enirobilden från 2010-talet ovan)

Dessa två bilder från gamla riksvägen har ursprungligen publicerats på Strömsbergsföreningens hemsida

Gamla riksvägen väster om Ryhovsområdet

Denna bild visar gamla riksvägen norrut ungefär från en plats strax väster om nuvarande rondellen vid Biltema. Vid vägräckena rinner Strömsbergsbäcken under vägen.

Foto: Ingvar Abrahamsson

Cykelbanan väster om Ryhovsområdet

En bild tagen 2018 från samma plats som den ovanstående bilden. Bilden visar den cykelbana som här har samma sträckning som den gamla riksvägen. Cykeln står på den plats där Strömsbergsbäcken rinner under cykelbanan.

Gamla riksvägen väster om Ryhovsområdet

Samma vägparti men denna gång fotograferad från  norr. Längst bort i bilden skymtar gamla flygfältet som ett vitt streck.

Foto: Ingvar Abrahamsson

Cykelbanan väster om Ryhovsområdet

Denna bild är tagen 2018 från ungefär samma plats som ovanstående bild. Längst bort i bilden skymtar byggnader som finns väster om rondellen vid Biltema.

Ljungarumsområdet slutet av 1950-talet

Bilden är tagen från Inre Ljungarumsvägen söderut. Till vänster syns klockstapeln vid Ljungarums kyrka.


Busshållplatsen var belägen ungefär vid korsningen med Backgatan. Det är jag, Gösta Johansson, som står och väntar på bussen.


Foto: Frans Johansson

2014

Inre Ljungarumsvägen 2014