Västra kajen

Västra kajen

Södra delen av Västra kajen 1972
Västra kajen 1972
Norra delen av Västra kajen 1972

Ovanstående tre bilder visar Västra kajen 1972. Munksjön är delvis isbelagd.

Västra kajen 2022
Västra kajen 2022

Västra kajen 2022

Västra kajen 2022


Hamnstationen

1960-taletRälsbussen gick till Vaggeryd på det spår som på den tiden gick på Munksjöns västra sida

Hamnkranen

1960-talet


När jag var liten kallade jag denna kran  för "teken". Varje söndag skulle jag gå med min far till teken.

2006

Hamnkranen 2006
Hamnstationen 1960-talet
Hamnkranen 1960-talet

1972

Järnvägsrälsen och stenbeläggningen har  tagits bort som förberedelse för Munksjöleden.


Det gula huset användes som hamnkontor.

Huset flyttades till hamnen i Bankeryd

Hamnkontoret i Bankeryd 2014
Västra kajen 1972

1972

Jag tror att dessa två hus användes som magasin

Västra kajen 1972

Tullhuset 1972

Tullhuset 1972

Västra kajen

1974På Tullhusets plats finns nu Polishuset

Västra kajen från norr 1974

Västra kajen 1974
Västra kajen 1975

1974Troligen en av de sista gångerna som hamnkranen användes.


Fartyget är M/s Eken av Huskvarna. Kranen användes troligen i samband med byte av maskin.

Hamnkranen 1975

På denna bild från 2010 syns stenläggning mm från den tid

då fartygen lade till vid västra kajen


Västra kajen från söder 1975


Utfyllnad pågår för Munksjöleden.

Byggnaderna mitt i bilden tillhör Jönköpings Mekaniska Werkstad (JMW)

2006


JMW-byggnaderna har ersatts av Högskolan

Västra kajen från söder 2006
Rester från kajanläggningen
Västra kajen från söder 1975

Fängelset 1973Byggdes 1859 och revs 1974 för att ge plats åt de statliga verken