Gamla Järnvägsstationen

Stationshuset låg i linje med Rådhusets norra gavel i Parkgatans förlängning.


Järnvägsstationen invigdes 1864 och stationshuset revs 1983.

Gamla Järnvägsstationen 1978

Från söder

Gamla järnvägsstationen 1978

Från öster

Från norr

Godsterminalen Järnvägsgatan 1971

2014

Bussterminal 2014

Järnvägsstationen på ett vykort poststämplat 1956


Ytterligare vykort från gamla stationsbyggnaden finns under övrigt/gamla vykort