Barnarpsgatan

Barnarpsgatan

(Äldre bilder från Barnarpsgatan finns under Gamla Vykort och Jönköping Förr)

Korsningen

Barnarpsgatan/V. Storgatan

1975

Portalenhuset 1975

Barnarpsgatan norrut från Nygatan

1977

 2014

Barnarpsgatan 2014
Barnarpsgatan 1977

Korsningen Barnarpsgatan/Nygatan

mot nordost

1977

2014

Barnarpsgatan/Nygatan 2014
Barnarpsgatan norrut från Nygatan 1977
Nygatan österut från Barnarpsgatan 1977

Korsningen Barnarpsgatan/Skolgatan

mot sydost

1977

2014

Barnarpsgatan/Skolgatan 2014
Skolgatan mot öster från Barnarpsgatan 1977
Barnarpsgatan mot söder från Skolgatan 1977

Nedanstående tre bilder visar husen i kvarteret mellan Nygatan, Barnarpsgatan och Skolgatan från Smålandsgatan 1977

Baksidan av husen utmed Nygatan 1977
Baksidan av husen utmed Barnarpsgatan 1977
Baksidan av södra längan av den gård som låg i korsningen Barnarpsgatan/Skolgatan  1977

Barnarpsgatan söderut från Skolgatan

1984

2014

Barnarpsgatan 2014
Barnarpsgatan 1984

Källare från den medeltida staden

funnen vid utgrävning vid korsningen Barnarpsgatan/Skolgatan 1978.


Lägg märke till trappstegen till vänster