Munksjöstaden 2011

Munksjöstaden 2011


Den 2 april 2011 var jag inne på området och tog nedanstående bilder

Bilden visar områdets södra stängsel och den grind som fanns vid järnvägsinfarten. 2011 hade dock rälsen tagit upp. På bilden syns även resterna av någon slags byggnad som stått vid grinden.

Den röda lagerbyggnaden

från söder.

På bilden syns även groparna efter den upptagna järnvägsslipersen.

Sydöstra hörnet av påsfabriken

Fabriksområdets södra gräns
Den röda lagerbyggnaden  från söder 2011
Sydöstra hörnet av påsfabriken 2011

Påsfabriken från sydost samt en av de svarta lagerbyggnader som låg mellan järnvägen och Munksjön

Byggnader mellan järnvägen och Munksjön

Byggnader väster om järnvägen.

Bensinmacken skymtar längst till vänster.

Den högra byggnaden finns fortfarande

kvar

Oljecisterna utmed Barnarpsgatan.

Den vänstra cisternen håller på att monteras ner.

Denna byggnad, mellan den tidigare järnvägen och Munksjön, finns fortfarande kvar.

Säckfabriken hade sina lokaler i den södra (närmaste) delen av byggnaden.

Munksjökajen vid säckfabriken

Säckfabrikens lokaler 2011

Påsfabriken från sydost 2011
Byggnader öster om järnvägen 2011
Byggnader väster om järnvägen 2011
Oljecisternerna 2011
Säckfabriken från söder 2011
Säckfabriken utmed Munksjökajen 2011
Säckfabrikens lokaler 2011

I denna lokal hade säckfabriken sina maskiner.

Bilden är tagen strax innanför dörren på "järnvägssidan".

Mellanväggen längst bort i bilden fanns inte på säckfabrikens tid

Säckfabrikens lokaler 2011

Dörren till säckfabrikens kontor, som låg i

byggnadens sydvästra hörn.

Jag arbetade som kontorist där under några månader

1966-1967

Säckfabrikens lokaler 2011

Säckfabrikens lokaler på andra sidan mellanväggen ovan

Säckfabrikens lokaler 2011

Hissen upp till andra våningen där det tillverkades "sydda" sockersäckar.

Till höger i bilden syns ingången till övriga delar i byggnaden,  där bl.a. säckfabrikens pappersrullar förvarades.

Denna bild är tagen från norr utmed  säckfabrikens byggnad. Mellan denna byggnad och byggnaderna till höger fanns tidigare fabrikens bangård där lastning och lossning  av järnvägsvagnar kunde ske.


I mitten av bilden syns påsfabriken som hade en klocka i

ett litet torn i nordöstra hörnet.


Tegelbyggnaden till höger finns fortfarande kvar.

Denna travers fanns söder om säckfabriken. Förmodligen användes den för att lossa timmer från fartyg som lade till vid pappersbrukets kaj.

Det fanns ett stort timmerupplag till söder om säckfabriken och där fanns även maskiner för barkning av timmer.

Fabriksområdet söderut från norra ändan av säckfabrikens byggnad 2011
Traversen 2011

Till höger på  denna bild går vägen upp till infarten till fabriken.

Området söder (vänster) om den vägen berörs av byggnationen av det nya bostadsområdet.