2004

Munksjöleden 2004

Från Högskolan till Slottsbron innan bebyggelsen på Västra Kajen

Museirondellen 2004

Från bensinmacken vid Museirondellen till "Domusparkeringen"