Knektaparken och Rocksjön

Rocksjön slutet av 1950-talet

DC3:a under inflygning till gamla flygfältet norrifrån över Rocksjön.

Byggnaderna på bilden tillhörde Tambo som låg ungefär där kanotstadion numera ligger.

 

Foto: Frans Johansson


Ytterligare bilder från Tambo finns under Jönköping förr

Till höger på denna bild synsTambo från sjösidan.

Byggnaden längst till vänster är stationsbyggnaden för Jönköping-Gripenbergs Järnväg. Stationsbyggnaden låg i Vintergatans förlängning där Erik Dahlbergsgymnasiet nu finns.

/se vidare JGJ:s hemsida/


Det är jag, Gösta Johansson, som springer på isen


Foto: Frans Johansson

Dessa två bilder visar Rocksjöns badplats en vinterdag i slutet av

1950-talet


Foto: Frans Johansson

Rocksjön, slutet av 1950-talet
Rocksjön, slutet av 1950-talet
Rocksjöbadet, slutet av 1950-talet
Rocksjöbadet, slutet av 1950-talet

Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön, 1950-talet.


Det är min syster och jag på bilden. På bilden syns även Jönköpings första ljussignal, som reglerade biltrafiken genom "Valvet".


Foto: Frans Johansson

2014

Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön. 2014

Kanalen åt Rocksjöhållet


Foto: Frans Johansson

2014

Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön 2014

Rocksjöbadet från väster

1979

2016

Rocksjöbadet 2016
Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön. 1950-talet
Kanalen mellan "Valvet" och Rocksjön. 1950-talet

ROCKSJÖBADET

Rocksjöbadet 1979

Badplatsens omklädningsrum

och dusch 2005