Övrigt

Övrigt, Östra centrum

Gamla Badhuset, Apotekargränd

1993

2014

Apotekargränd
Gamla Badhuset

Länsmuséet 1975

2016

Länsmuséet 2016
Länsmuséet 1975

Östra Torget mot nordväst

1975

Se även en bild från 1902 under Jönköping Förr

2005

Östra Torget 2005
Östra Torget 1975

Vykort som visar Östra Torget mot sydväst vid förra sekelskiftet.


Längst ner i bilden syns den kanal som då gick i Kanalgatan. Kanalen lades igen på 1920-talet.

Östra torget vid förra sekelskiftet

Tuschteckning som visar den östra delen av kanalen.


Mellan nuvarande Ulfsparregatan och Tullportsgatan gick kanalen inte i Kanalgatan utan mellan Kanalgatan och Slottsgatan. I denna del gick tomterna ända ner till kanalen.

Korsningen

Slottsgatan/Änkhusgatan 1981


Sjöåkers specerier var på sin tid Jönköpings äldsta livsmedelsbutik

2014

Slottsgatan/Änkhusgatan 2014

Korsningen

Änkhusgatan/Odengatan 2016

Slottsgatan/Änkhusgatan 1981
Änkhusgatan/Odengatan 2016

Änkhusgatan 9 2016

Änkhusgatan 7 2016

Änkhusgatan 9 2016
Änkhusgatan 7 2016

Vedtorget

från Tullportsgatan västerut.

1950-talet

Foto: Frans Johansson


Se även en bild från Kv Cigarren under

Jönköping Förr

2014

Vedtorget 2014

Vykort som visar stationsområdet för Jönköping-Gripenbergs Järnväg.


Stationsområdet låg där Erik Dahlbergs-gymnasiet nu finns. Stationshuset på bilden låg i norra delen av området i Vintergatans förlängning.


Järnvägen lades ned 1935 och stationshuset blev då bostad. 1970 revs byggnaden.


Se vidare JGJ:s hemsida