Munksjöstaden 2015

Munksjöstaden den 5 maj 2015 efter rivningen av de tidigare fabriksbyggnaderna

Från Tabergsån norrut

2018

Munksjöstaden 2018 från Tabergsån norrut

Mellersta delen av Munksjöstaden

Norra delen av Munksjöstaden

Munksjöstaden 2015 från Tabergsån norrut
Mellersta delen av Munksjöstaden 2015
Norra delen av Munksjöstaden 2015

Norra delen av Munksjöstaden

Norra delen av Munksjöstaden 2015

Munksjöstaden längst till norr

samt de kvarvarande fabriksbyggnaderna som tillhör pappersbruket.

Munksjöstaden 2015 längst till norr samt pappersbrukets kvarvarande byggnader

Munksjöstaden i höjd med Torparondellen söderut

Byggnation av höghuset längst till söder i Munksjöstaden