2003

Ekhagen 2003

Gamla landsvägen till Eksjö (Nässjö) förbi Jära Gård. Samt söder om Ekhagsringen innan nuvarande bebyggelse.

Kålgårdsområdet 2003

Kålgårdsgatan-Östra Holmgatan-Västra Holmgatan-Fortunagatan-Kålgårdsgatan-Nydalsgatan-Östra Strandgatan-Aspholmsgatan

Järnvägsgatan mm 2003

Området kring järnvägsstationen innan Järnvägsgatans förlängning till Kortebovägen