2005

Lundströms Plats 2005

Från Västra Storgatan till den tidigare parkeringsplatsen vid Lundströms Plats

Södra Strandgatan (3) 2005

Från "Domusparkeringen" till Slottsbron