1997

Göstas  Jönköpingsbilder

Södra Strandgatan (Munksjöleden) 1997

Från Museirondellen till Slottsbron innan den nuvarande bebyggelsen

Högskoleområdet 1997

Från Munksjöporten på Barnarpsgatan till Kyrkogatan och högskoleområdet

(Se även bilder under Västra Centrum/JMW)

Södra Strandgatan (Munksjöleden) (2) 1997

Från Slottsbron till Museigatan

Copyright © Gösta Johansson  All Rights Reserved