1997

Södra Strandgatan (Munksjöleden) 1997

Från Museirondellen till Slottsbron innan den nuvarande bebyggelsen

Högskoleområdet 1997

Från Munksjöporten på Barnarpsgatan till Kyrkogatan och högskoleområdet

(Se även bilder under Västra Centrum/JMW)

Södra Strandgatan (Munksjöleden) (2) 1997

Från Slottsbron till Museigatan