Gevärsgatan

Göstas  Jönköpingsbilder

Gevärsgatan

1966


Bilden är tagen från Hermansvägen 66 åt nordväst. Långtradaren står  på Gevärsgatan, som på den tiden anslöt till Hermansvägen.

På grusplanerna finns numera byggnader för förskola.

Småstugeområdet 1966

1967


Gevärsgatan

Gevärsgatan 1967

Copyright © Gösta Johansson  All Rights Reserved