Södra Strandgatan

Södra Strandgatan

(Äldre bilder från Södra Strandgatan finns under Jönköping Förr)

Mitten av 1960-talet


Efter utfyllnaden för Munksjöleden

2014

Södra Strandgatan 2014
S Strandgatran, mitten av 1960-talet
Amerikanska Gummverkstaden 1950-talet
Larsson & Svahns Skeppshandel 1950-talet

1950-talet

Dessa två  svartvita bilder är från 1950-talet. På denna tid var kajanläggningen utmed Södra Strandgatan fortfarande kvar. Bilderna är lånade av Carl Sandstedt

Amerikanska Gummiverkstaden 1962

1962

Dessa två färgbilder är från 1962.

En första utfyllnad har gjorts och gatan är höjd någon meter över den ursprungliga, som  var i nivå med husbyggnaderna.

Även dessa bilder är lånade av Carl Sandstedt

Södra Strandgatan och Slottsbron 1975


På tomterna från Hamnkanalen t.o.m. Skeppshandeln ligger nu den stora tegelbyggnad som vid den tiden bl.a.inrymde Länssparbanken och EPA.

S Strandgatan och Slottsbron 1975
Baksidan av Smedjegatan 14 -16, 1975
Baksidan av Smedjegatan 16, 1975
Södra Strandgatan 1975

1975 har den gröna byggnaden med Amerikanska Gummiverkstaden rivits. Kvar finns byggnaderna utmed Smedjegatan och en länga från Smedjegatan till den tvärställda byggnaden med Dunlopskylten på taket. Denna byggnad uppfördes 1788 som stall, packbod och saltbod. Längan i övrigt  uppfördes 1770.

Den låga träbyggnaden längst till höger inrymde Jönköpings första hamburgerrestaurang,

O'briens, som var känd för sin goda dipsås.

På platsen för "Dunlopsbyggnaden" och den låga träbyggnaden finns numera John Bauer Hotel. På tomten hittom "Dunlopsbyggnaden" finns den svarta byggnad som  bl.a. innehåller gallerian "Passagen" och SE-banken. 

Södra Strandgatan 2010

Baksidan av Smedjegatan 14 1975

2010

Smedjegatan 14, 2010
Baksidan av Smedjegatan 14, 1975

Baksidan av Smedjegatan 18

1975

Baksidan av Smedjegatan 18

1975

Baksidan

av Smedjegatan 24-26 1975

Baksidan av Smedjegatan 18, 1975
Baksidan av Smedjegatan 18, 1975
Baksidan av Smedjegatan 24-26, 1975

Korsningen

Södra Strandgatan/

Borgmästargränd

1975

2014

S Strandgatan/Borgmästargränd 2014
S Strandgatan/Borgmästargränd 1975

"Domusparkeringen" vid Lantmätargränd 1975

Domusparkeringen 1975
Domusparkeringen 1975

"Domusparkeringen" från norr (Smedjegatan) 1975

Domusparkeringen från Smedjegatan

Söderut från parkeringshuset Smedjan 2005.


Smedjan ligger på tidigare Domusparkeringen

Lundgrenska Boktryckeriet

vid korsningen

S Strandgatan/Hovrättsgränd

1975

2005

Kammarrätten 2005
Från parkeringshuset Smedjan 2005
Lundgrenska Boktryckeriet 1975

Utgrävning 2008 inför byggandet av den svarta byggnaden på Södra Strandgatan 13

Gammal vattugränd

Rester av en stenlagd gårdsyta som även användes som vattenväg mellan Smedjegatan  och Munksjön i slutet av 1600-talet

Tidigare strandlinje

En stolprad som bildade en 7 meter lång kajkant. Denna kaj byggdes under  andra hälften av 1700-talet och var i bruk till mitten av 1800-talet

Brygga/husgrund

En gammal brygga/husgrund

Stenkistor

Stenkistor från tidigare utfyllnader

Mer information om denna utgrävning och om tomtens användning från 1630 till slutet av 1700-talet finns i en bok som utgetts av Riksantikvarieämbetet. Boken heter "Slaktarens kaj, apotekarens trädgård och fällberedarens gård". ISBN 987-91-7209-678-3. Boken finns att köpa på Jönköpings länsmuseum.