Smedjegatan

Smedjegatan 1950-talet

(Äldre bilder från Smedjegatan finns under gamla vykort och Jönköping Förr)

Denna bild är tagen från Hoppets Torg.


Till höger syns Sparbankens stenbyggnad som revs på 1960-talet för att ge plats för den nuvarande tegelbyggnaden


Bilden har lånats av Carl Sandstedt

Smedjegatan 1950-talet

Smedjegatan 1975

Denna bild är tagen från ungefär samma plats som bilden ovan.

2005

Smedjegatan 2005
Smedjegatan 1975

Denna bild visar Smedjegatan lite längre österut 1975.


Hattmakare Ove Lostad hade sin butik i ett av husen.

2005

Smedjegatan 2005

Västra delen av Smedjegatan mot Hoppets Torg 1975

Smedjegatan 1975
Smedjegatan 1975

Smedjegatan västerut från Borgmästargränd 1975

2005

Smedjegatan 2005
Smedjegatan 1975

Borgmästargränd söderut från Smedjegatan 1975

Borgmästargränd 1975

Smedjegatan österut från Hovrättstorget 1975

2005

Smedjegatan 2005