2000

Göstas  Jönköpingsbilder

Kålgårdsområdet 2000

Söder om Kålgårdsgatan innan nuvarande bebyggelse

Copyright © Gösta Johansson  All Rights Reserved