2000

Kålgårdsområdet 2000

Söder om Kålgårdsgatan innan nuvarande bebyggelse