Slottet

Utgrävningar av Jönköpings Slott

 En ritning från 1605 över ett förslag till utbyggnad av de södra delarna av befästningen.


Ritningen visar bl. a. den sydöstra bastionen, Carolus, och vallen mellan denna bastion och den sydvästra, Gustavus.

 

Carolus låg öster om hamnstationen och Gustavus

vid Per Brahe-gymnasiets skolgård. 

Sydöstra delen av slottsanläggningen

Rester från vallen mellan bastionerna Carolus och Gustavus.


Upptäckta 1982 vid grävning vid Vallgatan norr om byggnaden med de statliga verken

Rester från den södra vallen
Rester från den södra vallen

Utgrävning 2012 av bastion Carolus inför byggandet av de nya bostadshusen

(Se även länsmuseéts videos under videos/andras videos)

Bastion Carolus 2012
Bastion Carolus 2012
Bastion Carolus 2012
Bastion Carolus 2012

Nedanstående bilder visar rester av den gång som gick i södra vallen till  bastion Gustavus


Jämför med strax under mitten i ritningen. Gången går till nedre vänstra hörnet i ritningen och nedåt i bilderna.

Rester av gången i södra vallen
Rester av gången i södra vallen